Materials Development in Language Teaching

دانلود کتاب Materials Development in Language Teaching

هدف توسعه مطالب در آموزش زبان این است که به خوانندگان کمک کند تا اصول نظری و یافته های پژوهشی را در مورد واقعیت های عملی توسعه و بهره برداری از مطالب درسی به کار گیرند. نویسندگان همچنین ایده ها و جهت گیری های جدیدی در توسعه مواد ارائه می دهند، که خوانندگان می توانند آنها را دنبال کنند. این کتاب برای خوانندگانی که تجربه قبلی کمی در این زمینه دارند قابل دسترسی است و خواندن آن برای همه کسانی که در تهیه مطالب برای آموزش زبان مشارکت دارند ضروری است. در ویرایش دوم این کتاب بسیار محبوب، هر فصل به طور جامع بازبینی و به روز شده تا هم تحقیقات اخیر و هم پیشرفت های چشمگیر فناوری را از زمان انتشار چاپ اول در سال 1998 در نظر بگیرد. دو فصل جدید برای ارزیابی پتانسیل رسانه های الکترونیکی برای توسعه مواد اختصاص داده شده است. این فصل ها شامل یک مرور کلی از فن آوری های موجود و همچنین مطالعات موردی و فعالیت های جداگانه است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter