تماس سریع

Language Testing and Validation

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Language Testing and Validation

سیریل ویر رویکردی نوآورانه در آزمون زبان ارائه می دهد که برای دانشجویان کارشناسی ارشد زبان شناسی کاربردی، TESOL و EFL و معلمان زبان بسیار مناسب است. معلمان به چارچوبی از سوالات نیاز دارند تا بتوانند نمرات آزمون ها را به طور دقیق تفسیر کنند، زیرا که انگیزه، پیشرفت و سایر موارد ممکن است به شدت تحت تأثیر نتایج آزمون زبان آن ها باشد. این رویکرد مبتکرانه مبتنی بر شواهد، یک روش نظری و عملی جامع را به معلمان ارائه می دهد که به آن ها توانایی ارزیابی انتقادی را می دهد تا هم آزمون های خود را که برای کلاس تدوین شده اند و هم آزمون ارائه شده توسط هیئت های امتحان را ارزیابی کنند. بخش اول معیارهایی را معرفی می کند که میتوان به وسیله آن ها شواهد بدست آمده از آزمون ها را اعتبارسنجی کرده و به این اطمینان دست یافت که نتایج حاصله از این آزمون ها تصویری کامل و دقیق از توانایی های دانش آموزان ارائه می دهد. بخش دوم به بررسی مثال ها و  روشهای واقعی می پردازد که از آزمون های مختلفی در سراسر دنیا استخراج شده اند. این بخش یک چارچوب مبتنی بر شواهد ارائه می دهد که به وسیله آن می توان هر آزمونی را بررسی و تجزیه و تحلیل کرد. در بخش سوم، تعدادی فعالیت تحقیقاتی، در مقیاس کوچک و بزرگ، برای تولید داده ها در مورد مطابقت یک آزمون با معیارهای مختلف در چارچوب پیشنهاد شده است. این امر به ویژه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دانشجویان رشته های آموزش زبان که بر روی آزمون ها به عنوان بخشی از مطالعات خود تحقیق می کنند بسیار مفید خواهد بود. بخش چهارم به بحث تحقیق و کاربرد اطلاعات مربوط به منابع کلیدی آزمون های الکترونیکی و کاغذی می پردازد.

Language Testing and Validation دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع