Language Death

دانلود کتاب Language Death

انقراض یک زبان؛ علت اصلی این اتفاق استفاده نسل جوان از زبان های دیگر است و به این صورت است که زبان اصلی به مرور زمان، به همراه نسل های قبلی جامعه ی گفتاری خود از میان می رود. در ابتدای قرن 21ام تخمین زده شد که در هر دو الی سه ماه، یک زبان از بین می رود. تخمین های دیگر نشان دهنده این حقیقت هستند که زبان هایی که در حال حاضر از آن ها برای گفتار استفاده می شود چیزی در حدود 6000 زبان است که نیمی از آن ها تا انتهای این قرن از بین خواهند رفت.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter