برنامه کلاس های آنلاین

Language Curriculum Design

دانلود کتاب Language Curriculum Design

تدوین برنامه درسی (Curriculum Design) عمدتا یک فعالیت با تمرکز بر نحوه ی چگونگی انجام یک عمل است و بنابراین قسمت اعظمی از این کتاب شامل توضیح مرحله های طراحی برنامه درسی، به همراه توضیحات و توجیهات لازم برای هر یک از این مراحل می شود. این کتاب همچنین حاوی فرصتهای مناسب برای تمرین و اعمال کردن این مراحل برای تدوین یک برنامه درسی است. 

فصل اول نگاهی اجمالی از فصل دوم الی هشتم را ارائه می دهد که شامل مراحل اصلی و مهم برای تدوین یک برنامه درسی می شود. در فصل 9 چندین روش برای اعمال این مراحل شرح داده شده است. در فصل های 10 تا 14 موارد مهمی در طراحی برنامه درسی مورد بحث قرار گرفته است، به طول مثال می توان به مشارکت دانش آموزان در طراحی برنامه درسی، انتخاب و اصلاح کتاب های درسی، نظریه نوآوری (innovation theory)، بازآموزی معلمان و کمک به معلمان و دانش آموزان برای استفاده از یک دوره اشاره کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter