Language and Gender Cambridge

دانلود کتاب Language and Gender Cambridge

کتاب Language and Gender، مقدمه‌ای جدید برای مطالعه‌ی رابطه‌ی بین جنسیت و استفاده از زبان است که توسط دو نفر از متخصصان برجسته در این زمینه نوشته شده است. این کتاب، عناوین اصلی را شامل می‌شود و با بحث واضحی بین جنسیت و منابع شروع می‌شود که سیستم زبان‌ شناسی برای ساخت معنای اجتماعی ارائه می‌دهد. متن کتاب، پوشش گسترده و عمیقی از تعامل بین زبان و زندگی اجتماعی است که از تفاوت‌ها در تلفظ گرفته تا پویایی مکالمه و استفاده از استعاره را دربرمی‌گیرد. به‌ جای ساختارهای زبانی یا تجزیه و تحلیل جنسیت، بحث حول کمک‌هایی است که زبان در فرآیندهای اجتماعی انجام می‌دهد. در عین حال، کتاب مفاهیم زبانی را به ‌گونه‌ای معرفی می‌کند که برای افراد فاقد تخصص‌های زبان ‌شناسی، مناسب باشد. قرار است این کتاب، استانداردی برای بحث بین زبان و جنسیت باشد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter