تماس سریع

Educational Testing And Measurement Classroom Application And Practice

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Educational Testing And Measurement Classroom Application And Practice

نسخه یازدهم این کتاب که توسط تام کوبیسین و گری دی بوریچ جمع آوری شده اند، یک منبع به روز، کاربردی و آسان خوان است که به خوانندگان خود کمک می کند تا در دنیای به ظاهر همیشه در حال تغییر و پیچیده آزمایش، ارزیابی، و و اندازه گیری چگونه عمل کنند. نسخه یازدهم این کتاب به پشتوانه تحولات و پایگاه تحقیقاتی که روز به روز در حال افزایش است، چشم انداز متعادلی از آزمون و سنجش آموزشی را ارائه می دهد.

Educational Testing And Measurement Classroom Application And Practice دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع