Content And Gender Based Differences

دانلود کتاب Content And Gender Based Differences

هدف از این کتاب بررسی محتوای سوالات در تعدادی از امتحانات جایگذاری پیشرفته (Advanced Placement Examinations) و تلاش برای شناسایی محتواهایی است که گروه های مختلف جنسی در این زمینه ها عملکرد متفاوتی دارند. سوالات آزاد (سوالاتی که پاسخ دهندگان باید نظرات خود را شرح دهند) برای ده فرم آزمون AP در زمینه های تاریخ ایالات متحده، تاریخ اروپا، زیست شناسی، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار گرفت و موارد چند گزینه ای برای چهار شکل از تاریخچه AP ایالات متحده نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter