تماس سریع

Beyond Testing

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Beyond Testing

ایده ی ارزیابی در طی دهه 1990 با سرعت بالایی در حال پیشرفت بوده است و موضوعات پیرامون این پیشرفت توسط محققان مهمی بررسی و مورد بازبینی قرار گرفته است. این کتاب دربردارنده بخش های مشخص راجع به بررسی مباحث فنی تأثیر ارزیابی در برنامه های درسی، تدریس و رابطه با معیار یادگیری و معلم و روش های ارزیابی عملکرد دانش آموزان است. در نهایت، این کتاب با جمع آوری تحلیل های مختلف، چارچوبی برای سنجش آموزشی ارائه می دهد.

Beyond Testing دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع