Oxford Grammar For Schools 1 Student Book

دانلود کتاب Oxford Grammar For Schools 1 Student Book

Oxford Grammar for Schools به دانش آموزان کمک میکند که درک کاملی از شکل و کاربرد گرامر در متن پیدا کنند و به آنها انگیزه می دهد تا به وسیله ی بازی و آهنگ از زبان انگلیسی لذت ببرند. گرامر از طریق جدول های راحت و نماهای مصور معرفی و خوانده می شود. تمرینات از فعالیت های ساده ی بررسی مطلب تا فعالیت های مبتنی بر مهارت های مبتکرانه تشکیل شده اند. در هر بخش چندین فعالیت اسپیکینگ وجود دارد که دانش آموزان در آن با یکدیگر تمرین می کنند تا با صحت و اطمینان بیشتری از زبان انگلیسی استفاده کنند؛ همچنین فعالیت های زیاد رایتینگ به دانش آموزان کمک می کند تا از طریق مباحث واقعی از زبان بهره ببرند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter