Every Thing You Know About English Is Wrong

دانلود کتاب Every Thing You Know About English Is Wrong

واقعاً نمی‌دانم این را به چه شکل دیگری به شما بگویم، اما هر چه که در مورد انگلیسی می‌دانید اشتباه است!

اگر به زبان و حقیقت محض علاقمند هستید، عاشق کتاب Everything You Know About English خواهید شد. خواندن این کتاب خیلی جذاب است چون صدای پرحرارت، طنزآمیز و شکاک نویسنده شما را مسحور می‌کند. Richard Lederer مؤلف این کتاب و کتاب‌های Anguished English، Get Thee to a Punnery و Word Wizard است. حالا وقت آن است که زبان مادریمان را موشکافی کنیم. William Brohaugh، ویراستار سابق Writer's Digest، راهنمای شما در این سفر جذاب در زبان انگلیسی خواهد بود و در آن به تمام برداشت‌های غلط در مورد این زبان مادری حیرت ‌انگیز و گیج ‌کننده ما اشاره می‌کند. این کتاب به واژه‌ها، حرف‌ها، گرامر و قواعد می ‌پردازد و به همه سر می‌کشد. Brohaugh چیزهای جالبی را در اختیار ما می‌گذارد، این کتاب به شما تضمین می‌دهد که نگاهتان به انگلیسی عوض می‌شود،  اگر با این زبان می‌نویسید، می‌خوانید و حرف می‌زنید، زندگی بدون این راهنما محال است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter