Cobuild English Grammar

دانلود کتاب Cobuild English Grammar

این کتاب که بر مبنای شواهد Collins Corpus ۴.۵ میلیون کلمه‌ای نوشته شده، یک راهنمای ارزشمند برای انگلیسی نوشتاری و گفتاری امروز در تمام حوزه‌های جهان است. این کتاب به طور کامل به روز شده است تا تغییرات اخیر گرامر را در بربگیرد. یادداشت‌هایی در مورد وضعیت‌های مختلفی که نکات گرامری مشخص معمولاً در آنها ظاهر می‌شوند، مثال‌های واقعی و اطلاعاتی در مورد تفاوت‌های کلیدی بین گرامر آمریکایی و بریتانیایی، این کتاب را به تنها کتاب گرامر انگلیسی بروز و جهانی تبدیل کرده است. این کتاب حاوی بخش‌های تکمیلی برای انگلیسی آکادمیک و تجاری است. ویراست جدید با مجموعه‌ای از بلاگ‌های جذاب و صفحه‌های تمرین (worksheets) هدفمند همراه است که زبان آموزان و اساتید انگلیسی را ترغیب می‌کند تا آموزش و یادگیری گرامر را بررسی کنند و مورد بحث قرار بدهند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter