Developing Grammar In Context

دانلود کتاب Developing Grammar In Context

در این کتاب رویکردی یادگیرنده-محور به مطالعه گرامر در سطح intermediate ارائه می‌شود. کتاب Developing Grammar in Context توضیحاتی روشن و تمرین‌هایی جذاب با تمرکز بر گرامر ارائه می‌دهد. با استفاده از مثال‌های شفاهی و مکتوب بر اساس Cambridge International Corpus، کتاب Developing Grammar in Context به زبان آموزان کمک می‌کند تا فهم خود از نحوه کارکرد واقعی انگلیسی را تثبیت کنند و به آن عمق ببخشند. این ویراست، به همراه پاسخ‌ها، برای خودخوانی ایده‌آل است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter