مشاوره رایگان 02145328

Basic Synonyms

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Basic Synonyms

این کتاب برای هر زبان ‌آموزی که می‌خواهد واژگان خود را تقویت کند طراحی شده است. به خصوص کسانی که قصد شرکت در امتحان‌های سطح elementary یا pre-intermediate مثل PET  یا KET را دارند. برای هر مدخل، مترادف‌ها و واژگان مرتبط فهرست شده‌اند تا معانی و عبارات جایگزین به شما نشان داده شود. برای هر متردافی یک تعریف و جمله نمونه آورده شده است تا به زبان آموز در فهم و استفاده درست از واژه در متن کمک کند.

Basic Synonyms دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع