Good Proof Grammar

دانلود کتاب Good Proof Grammar

اسپلینیگ و دیکته کلماتی که می دانستید را بار دیگر مرور کنید و با یادگیری قواعد گرامری که لازم دارید توانایی های خودتان را بهتر نشان دهید. با یادگیری قوانینی که در goof-proof به شما آموزش داده می شود، دیگر اشتباه گرامری که همراه با بی دقتی است را تکرار نخواهید کرد. هر بخش این کتاب بر روی یک مشکل اسپلینگ یا اشتباه رایج گرامر تمرکز می کند. نکاتی که در این کتاب به شما آموزش داده می شود برای یادگیری سریع و به یاد سپردن اشتباهات گرامری است که تکرار آنها بپرهیزید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter