نمره دهی سوالات Command of evidence

نمره دهی سوالات Command of evidence

درک نمره فرمان شواهد (command of evidence)

فرمان شواهد چیست؟

نمره 'فرمان شواهد' شما در SAT بر اساس عملکردتان در مورد سؤالات خاصی از بخش ریدینگ و بخش رایتینگ و زبان است.

در مجموع 18 سؤال - 10 مورد از بخش ریدینگ و 8 مورد از بخش رایتینگ و زبان - در زیرمجموعه فرمان شواهد نقش دارند.

این سؤالات طراحی شده اند تا درک شما را از نحوه ی استفاده ی نویسندگان از شواهد برای توسعه و پشتیبانی ادعاها و منظور خود بسنجند.

چرا شواهد مهم هستند؟

سوالات فرمان شواهد در SAT به شما کمک می کند تا مهارت مهمی را تمرین کنید.

در دانشکده ، کار و به طور کلی در زندگی ، می بینید که برای ایجاد یا دفاع از یک استدلال ، یا برای ارزیابی صحت استدلال فردی دیگر ، اغلب باید از شواهد استفاده کنید.

روزنامه نگاران ، سیاستمداران ، دانشمندان ، رهبران مشاغل و سایر افراد تأثیرگذار، از شواهد استفاده می كنند تا نظرات و ادعاهایشان را را قانع كننده و منظورشان را روشن جلوه دهند. نویسندگان می توانند ذهن افراد را در مورد موضوعی تغییر دهند یا آنها را ترغیب کنند که با استفاده از شواهد ، اقدامی خاص را انجام دهند.

انواع شواهد:

 • اطلاعات
 • ایده ها
 • حقایق، آمار و ارقام
 • تاریخ
 •  نقل قول های مستقیم از کارشناسان
 • جزئیات و وقایع
 • انتخاب کلمه برای نشان دادن یک نقطه نظر
 • شخصیت پردازی ها

یک راه برای درک این مسئله: شواهد به شما کمک می کند تا از توضیحی که برای تصمیم گیری یا نحوه رسیدن به تفسیری خاص در مورد یک وضعیت یا متن آورده اید ، دفاع کنید.

مثال های زیر را در نظر بگیرید:

 • “I think the author supports clearer labeling on food because ...”
 • “I support the use of smartphones in school because …”
 • “The narrator seems to feel sympathy for the main character because ...”
 • “I decided to eat the last banana because …”
 • “He stopped drinking soda because …”


آنچه باید پس از  'because' در هر یک از این مثالها بیاید ، شواهد است: قسمت 'من این را از کجا می دانم' جمله. استدلال شما بسیار قانع کننده تر خواهد بود اگر بتوانید ادعای خود را با چیزی بیشتر از حس ششم تان پشتیبانی کنید!

استدلال ها همه جا کاربرید دارند! به همین دلیل است که SAT تأکید زیادی می کند بر یاد گرفتن اینکه نویسندگان چطور از استدلال خود توسط شواهد پشتیبانی می کنند.

نکته مهم: مانند یک نویسنده فکر کنید در هنگام پرداختن به اینگونه سوالات، سعی کنید مانند یک نویسنده فکر کنید. پاسخ به سؤالاتی مانند 'از چه اطلاعاتی در متن استفاده می شود تا از تفسیر نویسنده حمایت شود؟' و 'این اطلاعات تا چه اندازه به متن مرتبط است؟' برای به دست آوردن یک نمره ی خوب درفرمان شواهد در SAT بسیار مهم است.

بخش ریدینگ

در آزمون SAT سه نوع سؤال وجود دارد که فرمان شواهد در آنها کاربرد دارد:

1.    بهترین شواهد را تعیین کنید:

 • مدل 'همه در یک': تعیین کنید که کدام قسمت از یک متن بهترین پشتیبانی را برای نتیجه گیری مطرح شده در سوال، ارائه می دهد.

به عنوان مثال: 

“Which of the following provides the best support for the author’s conclusion that goldfish make better pets than do stick insects?”

 • مدل 2 از 2: سوالات فرمان شواهد اغلب به سوال قبلی متصل می شوند. سؤال اول در یک جفت ، از شما راجع به ادعایی در متن سؤال خواهد کرد ، و سؤال دوم از شما می پرسد که کدام قسمت از متن ، بیشترین پشتیبانی را برای پاسخ به سؤال قبلی ارائه می دهد.

مثال: 

“Which of the following provides the best support for the answer to the previous question?”

2.    تفسیر داده های ارائه شده در تصاویر:

 • یافتن اطلاعات خاص در جداول ، نمودارها ، گراف ها و اینفوگرافیک ها
 • نتیجه گیری از داده ها
 • برقراری ارتباط بین داده ها و اطلاعات و ایده های ارائه شده در یک متن

مثال: 

“Which of the following statements best describes the connection between the data in the table and the author’s conclusion about rainbows?”

نکته مهم: داستان چیست؟ سعی کنید تصاویر را 'بخوانید' و نتیجه گیری کنید درست مثل وقتی متون نوشتاری را خوانده و تفسیر می کنید. از خود بپرسید: آیا عنوانی وجود دارد؟ چه چیزی اندازه گیری می شود؟ محورهای x- و y چه چیزی را نشان می دهند؟ واحدها چیست؟ آیا داده ها داستانی را بیان می کنند؟

نکته مهم: زبان خودتان- برای اطمینان از داشتن درک کافی از نمودار ، با زبان خودتان آنچه را که نمودار نشان می دهد بیان کنید. این می تواند مانع از این شود که گزینه ای که خوب به نظر می رسد اما در واقع توسط نمودار پشتیبانی نمی شود، حواس شما را پرت کند.

3.    درک نحوه استفاده (یا عدم استفاده) یک استدلال از شواهد:

 • به این فکر کنید که نویسنده چطور توانسته (یا نتوانسته) از اطلاعاتی نظیر حقایق، تصاویر و نقل قول ها برای پشتیبانی کردن از ایده ی خود، استفاده کند.
 • ببینید که نویسنده بیشتر بر چه نوعی از شواهد تکیه می کند (برای مثال داستانهای شخصی یا نتایج نظرسنجی)
 • ببینید که چه شواهدی در متن از یک ادعای خاص پشتیبانی می کند
 • تصمیم بگیرید که آیا اطلاعات جدیدی (مانند یافته تحقیق) مورد مطرح شده توسط نویسنده را تقویت یا تضعیف می کند یا خیر

مثال:

“Which of the following findings, if discovered, would most strengthen the author’s argument in favor of net neutrality?”

نکته مهم: پیش بینی – زبان خودتان- اولین قدم برای پاسخ به سؤالاتی از این دست این است که مطمئن شوید که می دانید استدلال مطرح شده در واقع چیست. این را فقط برای اطمینان، به زبان خودتان بگویید ، سپس پیش بینی کنید - به زبان خودتان - چه نوع شواهدی می تواند این استدلال را قوی تر کند. اگر قبل از خواندن گزینه ها ، تصوری در مورد نوع پاسخی که به دنبال آن هستید ، داشته باشید، راحت تر می توانید با استفاده از فرایند حذف ، گزینه های بد را رد کنید.

بخش رایتینگ و زبان

در بخش رایتینگ و زبان  دو نوع سؤال خواهید دید که در نمره ی فرمان شواهد شما نقش خواهند داشت:

1.    تفسیر داده های ارائه شده در تصاویر:

 • در هنگام تصیح متن ها از داده های موجود در اینفوگرافیک استفاده کنید تا متن دقیق تر ، واضح تر ، یا قانع کننده تر باشد.
 • خطای نویسنده در تفسیر اطلاعات یک جدول را در یک متن تصحیح کنید

مثال: 

“Which choice completes the sentence and accurately reflects the information from the graph?”

نکته اصلی: دستورالعمل ها را دنبال کنید خط کشیدن زیر بخشی از سوال که نیاز به پاسخ دارد می تواند کمک کننده باشد - در این حالت  اطلاعات نمودار را بطور *دقیق منعکس کنید'. گزینه های دیگر ممکن است همه از لحاظ گرامری خوب به نظر برسند ، اما وظیفه شما اینجا انتخاب گزینه ای نیست که به نظر می رسد درست است! وظیفه شما این است که گزینه ای را انتخاب کنید که همان داستانی را که گراف برای گفتن دارد، بیان می کند.

2.    بهبود ساختار ، پشتیبانی و تمرکز یک متن:

 • متن را برای روشن تر شدن ایده های اصلی نویسندگان بازنویسی کنید.
 • اطلاعات پشتیبانی کننده ، مانند حقایق ، ارقام و نقل قول ها را اضافه یا ویرایش کنید.
 • اطلاعات صحیح و مرتبط را در حمایت از یک ادعا اضافه کنید.
 • توصیفات کلی را با اعداد دقیق جایگزین کنید.
 • اطلاعاتی را که بی ربط هستند یا در قسمت خاصی از متن به نظر ناهماهنگ می رسند را حذف کنید.

مثال: 

“Which choice most effectively sets up the information that follows?”

نکته برتر: دستورالعمل ها را دنبال کنید فقط گزینه ها را نخوانید و یکی را انتخاب کنید! اگر سوال ' set up information that follows ' را از شما می خواهد، اولین گام شما این است که به اطلاعاتی که در ادامه می آید نگاهی بیندازید و گزینه ای را انتخاب کنید که با آن همخوانی دارد. اگر سؤال از شما ' general description more precise ' را بخواهد ، بنابرین پاسخ گزینه ای خواهد بود که دقیقاً همین کار را انجام می دهد و توصیفی کلی را به طور دقیق تر بیان می کند. نگذارید گرینه هایی که به نظر می رسد هوشمندانه تر هستند یا بهتر نوشته شده اند حواستان را پرت کنند – همه ی گزینه ها در سؤالاتی از این دست احتمالاً از نظر گرامری خوب هستند.

فرمان شواهد و رایتینگ SAT

اگرچه نمره شما در رایتینگ اختیاری به زیرمجموعه ی فرمان شواهد شما کمک نمی کند ، اما نمره و تجزیه و تحلیل رایتینگ به شدت وابسته به مهارت های مربوط به سوالات فرمان شواهد است. وظیفه رایتینگ SAT این است که نحوه مطرح کردن یک بحث با استفاده از شواهد ، استدلال، عناصر سبکی یا اقناعی یا سایر تکنیک ها برای ترغیب خوانندگان را تجزیه و تحلیل کند. به عنوان مثال ، اگر ادعا می کنید که نویسنده به شدت به احساسات خوانندگان متکی است  ، برای حمایت از آن ادعا مجبورید از شواهد موجود در متن استفاده کنید!

نکته برتر: برای بهبود نمره ریدینگ،  نوشتن رایتینگ را تمرین کنید! یکی دیگر از دلایل خوب برای انجام رایتینگ SAT این است که در حالی که برای آن آماده می شوید ، بسیاری از مهارت های لازم برای پاسخ به سؤالات چند گزینه ای فرمان شواهد را نیز تمرین خواهید کرد!


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
...
صفر تا صد تحصیل در ترکیه

برای تحصیل در دانشگاه های ترکیه لازم است در آزمونی به نام یوس YÖS شرکت کنید. موسسه زنگنه کلاس های آمادگی این آزمون را برگزار می کند و با شرکت در این کلاس ها، می توانید در کلاس های رایگان تومر نیز شرکت کنید. مشاورین ما در تمامی مراحل آمادگی برای آزمون، ثبت نام، شرکت در آزمون در ترکیه،انتخاب رشته و دانشگاه همراه شما هستند.

اطلاعات بیشتر

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد.

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد.

تفاوت SAT و ACT

تفاوت SAT و ACT

بسیاری از دانشگاه ها هر دو آزمون را هم ارزش می دانند و هیچ تفاوتی میان نمرات دو آزمون قایل نمی شوند بنابراین، در اکثر مواقع، انتخاب بینSAT و ACT یک انتخاب شخصی محسوب می شود. واقعیت این است که هر دو آزمون محتوای آموزشی تقریبا یکسانی را مورد ارزیابی قرار می

توصیف کننده ها در انشا آزمون SAT

توصیف کننده ها در انشا آزمون SAT

قانون ساده ای که در مورد توصیف کننده ها صادق است این است که توصیف کننده ها می بایست نزدیک ترین عبارت به اسم و یا عبارت مورد وصف خود باشند. در زبان انگلیسی، صفت، اسم را توصیف میکند و قید، صفت و فعل را توصیف میکند.

نقش ضمایر موصولی در انشا SAT

نقش ضمایر موصولی در انشا SAT

در جملات حال استمراری و گذشته استمراری نیز بکار رود که در این حالت می توان ضمیر موصولی مربوطه را به همراه فعل 'بودن' حذف کرد.

مبحث شمارش (Counting) در آزمون اس ای تی

مبحث شمارش (Counting) در آزمون اس ای تی

در خیلی از مسائل آمار و احتمال ما باید تمام حالت های ممکن برای شرایط داده شده رو فهرست کنیم یا حداقل اونا رو بشمریم.

بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

در بخش انشاء نويسی آزمون SAT، زبان آموز می بايست نشان دهد كه چگونه نويسنده، بمنظور دستيابی به هدف مورد نظر خود، با استفاده از ابزارهای مختلف سعی دارد كه خواننده را با خود همراه كند تا موضع وی را بپذيرد.

ضمایر و صفات

ضمایر و صفات

یکی از مباحث گرامری که در آزمون اس ای تی مورد بررسی قرار میگیرد، مبحث ضمایر و صفات است. شایان ذکر است که از اقسام مختلف ضمایر و صفات شامل ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، ضمایر ملکی، ضمایر انعکاسی و تاکیدی، ضمایر موصولی، ضمایر مبهم، ضمایر غیر شخصی، ضمایر اشاره،

علایم نشانه گذاری در SAT

علایم نشانه گذاری در SAT

یکی از مباحثی که در بخش نگارش و دستور زبان آزمون اس اس تی مورد آزمون قرار می گیرد، بحث علایم نشانه گذاری است.

مطابقت فعل و فاعل

مطابقت فعل و فاعل

مبحث مطابقت فاعل و فعل، از مباحث گسترده دستور زبان می باشد که البته در آزمون اس ای تی، در سطح مقدماتی مورد سوال قرار می گیرد. به طور کلی، در بحث مطابقت فعل و فاعل، این آزمون از دانش آموزان انتظار دارد که فاعل حقیقی جمله را شناسایی کنند و به تبع آن، فعل و ی

معیارهای ارزیابی نمره رایتینگ SAT

معیارهای ارزیابی نمره رایتینگ SAT

در بخش انشاء آزمون SAT، زمانیکه موضوع معیارهای ارزیابی نمره دهی و تصحیح انشاء مطرح می شود، سه شاخص درک مطلب، آنالیز موضوع و سبک نگارش مورد بررسی قرار می گیرند.

 نکات حیاتی برای نوشتن انگیزه نامه یا SOP

نکات حیاتی برای نوشتن انگیزه نامه یا SOP

هنگام آماده کردن اظهارات شخصی که به اطلاعات مهمی درباره‌ی پیشرفت شغلی نیاز داره، خیلی از متقاضیان دوست دارن درباره‌ی مهارت‌هاشون به ترتیب زمانی صحبت کنن. اگرچه سادگی این روش اون رو جذاب می‌کنه، ما شما رو تشویق می‌کنیم تا جایگزینی برای نشان دادن تازه‌ترین و

نکات کلیدی در رایتینگ آزمون SAT

نکات کلیدی در رایتینگ آزمون SAT

بخش انشاء در آزمون SAT اختياري مي باشد ولي با توجه به اينكه برخي دانشگاهها پذيرش را منوط به ارايه نمره آزمون كامل ميدانند و همچنين دانشجويان ممكن است با تغيير سياست هاي دانشگاهها و يا انتقال به دانشگاهي ديگر مواجه شوند، توصيه مي شود كه اين بخش بصورت جدي مو

نمونه رایتینگ SAT

نمونه رایتینگ SAT

در این پست نمونه رایتینگ SAT آمده است تا با نحوه ی نوشتن رایتینگ آشنا شوید

وجه شرطی/بخش نگارش و آزمون زبانی اس ای تی

وجه شرطی/بخش نگارش و آزمون زبانی اس ای تی

استفاده از جملات شرطی در رایتینگ SAT

چگونه برای آزمون SAT ثبت نام کنم؟

چگونه برای آزمون SAT ثبت نام کنم؟

ثبت نام برای آزمون SAT علی رغم ساده به نظر رسیدن، دارای سختی های خاص خودش میباشد و باید توجه داشت که در فرایند ثبت نام، بخشهایی دارای اهمیت حیاتی بوده که باید با دقت فراوان

مدیریت زمان در SAT-بخش اول

مدیریت زمان در SAT-بخش اول

دو گذر استراتژی ای ست که می توانید هنگام پاسخ به گروهی از سؤالات ، برای برنامه ریزی وقت خود به صورتی استراتژیک استفاده کنید. این روش کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که وقتتان، قبل از اینکه فرصت پاسخ به سوالات آسان تر را داشته باشید، تمام نمی شود.

مدیریت زمان در SAT-بخش دوم

مدیریت زمان در SAT-بخش دوم

مهمترین کاری که می توانید برای جمع آوری امتیازات خام و به حداکثر رساندن نمره خود انجام دهید، این است که ابتدا وقت و انرژی خود را بر روی پاسخ دادن به سؤالاتی که از نظر شما ساده ترین و سریع ترین هستند متمرکز کنید، و سپس سعی کنید سؤالات دشوارتر و وقت گیرتر را

بیان ایده در رایتینگ SAT

بیان ایده در رایتینگ SAT

دسته اطلاعات و ایده ها شامل سؤالاتی است که بر آنچه (مستقیم یا غیر مستقیم) گفته می شود متمرکز است.

نمره دهی سوالات words in context

نمره دهی سوالات words in context

زیرمجموعه ی 'کلمات در کانتکست' ، درک شما از معنی و کاربرد کلمات و عبارات رو در متن های بخش ریدینگ و بخش رایتیگ و نوشتن SAT می سنجه.

سوال های Rhetoric آزمون SAT

سوال های Rhetoric آزمون SAT

سؤالات بلاغت در مورد بخش ریدینگ ، درک شما از روش نویسندگان برای تعیین چارچوب متن خود و پیش بردن آن را ارزیابی می کند.

کلیات رایتینگ SAT

کلیات رایتینگ SAT

متن های بخش رایتینگ و زبان طیف وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد و در قالب و محتوا متفاوت است.

استراتژی های ریدینگ SAT

استراتژی های ریدینگ SAT

استراتژی های موفقیت در ریدینگ SAT

بارم بندی آزمون SAT

بارم بندی آزمون SAT

اصلی ترین چیزی که باید در مورد نمرات SAT خودتون بدونید اینه که اونها دقیق تر و جامع تر از گذشته هستن. نمره ی SAT حالا از 1600 محاسبه می شه (SAT قدیمی از 2400 بود) ، و زیر مجموعه های جدید و امتیازات مقطعی وجود دارن که باید موقع ارزیابی عملکردتون در نظر بگیر

کلیات بخش ریدینگ آزمون SAT

کلیات بخش ریدینگ آزمون SAT

در این مجموعه از مقالات ، می خواهیم نگاهی عمیق به بخش ریدینگ SAT داشته باشیم.

سوال های English Conventions در رایتینگ SAT

سوال های English Conventions در رایتینگ SAT

سوالات English Conventions از شما می خواهند که جملات را با قوانین گرامر ، کاربرد زبان و نگارش استاندارد، هماهنگ کنید.

بخش متون رایتینگ SAT

بخش متون رایتینگ SAT

بخش رایتینگ و زبان از شما می خواهد قسمت هایی را که توسط یک نویسنده ناشناس نوشته شده است ویرایش و بازبینی کنید.

ساختار و محتوی آزمون SAT

ساختار و محتوی آزمون SAT

آزمون SAT مهارت هایی را که در دبیرستان یاد می گیرید ، می سنجد - مهارت هایی که احتمالاً در کالج و پس از آن به آنها احتیاج خواهید داشت.

اصطلاحات SAT

اصطلاحات SAT

یکی از کلیدهای موفقیت در SAT - همراه با تمرین زیاد و داشتن ذهنی باز - این است که بفهمید این آزمون دقیقاً چیست. امیدواریم این واژه نامه مفید باشد!

نکات بخش ریدینگ SAT

نکات بخش ریدینگ SAT

بخش ریدینگ SAT توانایی شما در خواندن و تفسیر متن های متنوعی را که شبیه متونی هستند که در کالج و حرفه خود خواهید یافت ارزیابی می کند.

این راهش نیست عزیزم!

این راهش نیست عزیزم!

همیشه لغت انرژی و وقت زیادی از بچه ها می گیره. خوندن فلش کارت های لغات خیلی حس خوبی داره چون احساس میکنی داری پیشرفت می کنی

نمره ی بالا در SAT میخوای ضعف هاتو بشناس و روی اونها تمرکز کن

نمره ی بالا در SAT میخوای ضعف هاتو بشناس و روی اونها تمرکز کن

ممکنه سوالات ریدینگ شبیه هم باشن ولی در واقع مسائل متفاوتی رو می سنجن

چرا باید در اس ای تی، 800 بگیریم؟

چرا باید در اس ای تی، 800 بگیریم؟

به این دلیل که کمک می کنه نقاط ضعفتون در قسمت های دیگه رو جبران کنید!

این مقاله بهت یه گوی جادویی میده تا جواب هارو در SAT پیدا کنی

این مقاله بهت یه گوی جادویی میده تا جواب هارو در SAT پیدا کنی

آزمون SAT طوری طراحی شده که با کنار هم گذاشتن گزینه های خیلی شبیه به هم، شما رو فریب میده تا گزینه ی غلط رو انتخاب کنید. قبل از اینکه گزینه ها رو بخونید خودتون به سوال جواب بدید.

در SAT چند تا سوال باید درست جواب بدم تا نمره کامل بگیرم

در SAT چند تا سوال باید درست جواب بدم تا نمره کامل بگیرم

اگر نمره ی خاصی رو به عنوان هدف توی ذهنتون داشته باشید به درک این که موقع آزمون چه کار باید بکنید کمک میکنه.

استراتژی حذف جواب های غلط در SAT از 0 تا 100 تضمینی

استراتژی حذف جواب های غلط در SAT از 0 تا 100 تضمینی

این استراتژی برای بالا بردن نمره ی من در ریدینگ بهترین استراتژی بود.

چند تا تکنیک برای مدیریت زمان در SAT

چند تا تکنیک برای مدیریت زمان در SAT

چند تا نکته ی مدیریت زمان رو اینجا براتون میگم که می تونه مفید باشه

بعد از خوندن این مقاله دیگه در ریدینگ SAT فریب نمیخوری

بعد از خوندن این مقاله دیگه در ریدینگ SAT فریب نمیخوری

آزمون SAT برای فریب دادن شما طراحی شده. باید بدونید که چطور این اتفاق می افته

	چرا در SAT باید تکامل موش صحرایی رو دوست داشت!

چرا در SAT باید تکامل موش صحرایی رو دوست داشت!

در متن های SAT موضوعات عجیب زیادی دیده می شه. رمان های دوران ویکتورین، بافت سبد زیر آب، تکامل موش صحرایی و حق هم دارید که غر بزنید.

ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها