برنامه کلاس های آنلاین

انتخاب زمان مشاوره زبان ( حضوری - تلفنی - آنلاین )

جهت دریافت مشاوره و تعیین سطح ( حضوری- تلفنی - تصویری) لطفا زمان مورد نظر خود را انتخاب نمایید. کارشناسان دپارتمان آموزش در اسرع وقت با شما تماس اولیه را گرفته و پس از تعیین نوع مشاوره ی مورد نظر شما ( حضوری - تلفنی- آنلاین) جلسه مشاوره قطعی می گردد و نهایتا در ساعت مقرر مشاوره انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که جهت ثبت نام در هر نوع کلاس ( حضوری، آنلاین، گروهی، خصوصی) فرآیند مشاوره الزاما انجام خواهد شد.

این مشاوره جهت ارائه ی سرویسی بهتر و دقیق تر الزامی و رایگان می باشد.

شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

یک شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

دوشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

سه شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

چهارشنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

پنج شنبه

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00