مشاوره رایگان 02145328

سوال های English Conventions در رایتینگ SAT

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
سوال های English Conventions در رایتینگ SAT سوال های English Conventions در رایتینگ SAT

با سوالات English Conventions چه کنیم؟

در بخش رایتینگ و زبان SAT با سؤالاتی روبرو خواهید شد که از شما می خواهند که به روش های مختلف با متن ها سر و کار داشته و آنها را ویرایش کنید. سوالات English Conventions از شما می خواهند که جملات را با قوانین گرامر ، کاربرد زبان و نگارش استاندارد، هماهنگ کنید.

یک نکته در مورد تصاویر موجود در این مقاله: کلیه سوالات بخش ریدینگ با یک متن همراه خواهند بود ، اما تصویر متن ها در این مقاله آورده نشده. هر سؤالی که نشان داده شده ، فقط یک نمونه از ظاهری ست که نوع خاصی از سوالات می توانند داشته باشند.

برخی از موضوعات فرعی در English Conventions

ساختار جمله- این سوالات بر ویرایش متن، برای تصحیح مشکلات در جمله بندی و تغییرات نامناسب در ساختار درون و بین جملات، تمرکز دارند.

  • سؤال های ساخت جمله از شما می خواهد تا اشکالاتی در جملات نظیر قرارگیری modifier ها، ساختارهای موازی، مرز جملات، و عبارات وابسته و هماهنگی آنها با جمله را تصحیح کنید.

  • سؤالات مربوط به تغییر نامناسب در ساخت جمله از شما می خواهد که تغییرات نامناسب در برخی ویژگی های فعل مانند زمان ، معلوم و مجهول و نوع (خبری، امری،...) آن را اصلاح کنید.


قواین کاربرد- این سؤالات بر ویرایش متن تمرکز دارند تا از مطابقت با قواین کاربردی English Conventions اطمینان حاصل شود.

  • سوالات تطابق ضمیر با مرجع از شما می خواهند كه اشتباهات را در استفاده ضمایر و تطابق آنها با مرجع شان تصحیح كنید.
  • سوالات کلمات شبیه و گیج کننده، از شما می خواهند مواردی را که یک کلمه یا عبارت با دیگری اشتباه گرفته می شود (به عنوان مثال accept/except, allusion/illusion) بشناسید و تصحیح کنید.
  • سوالات مقایسه منطقی از شما می خواهد موارد غیر یکسانی را که با یکدیگر مقایسه می شوند ، اصلاح کنید.

سؤالات بیان متداول از شما می خواهند مواردی را اصلاح کنید که در آن یک عبارت معین با English Conventions ناسازگار است.

قوانین نگارش - این سوالات بر ویرایش متن تمرکز دارند تا از انطباق آن با قراردادهای نگارش English Conventions اطمینان حاصل شود.

  • سؤالات مربوط به نگارش درون جمله ای از شما می خواهد که استفاده های نامناسب از دونقطه، نقطه ویرگول ، و خط تیره را اصلاح کنید.

  • سوالات اسامی و ضمایر ملکی ، از شما می خواهد که کاربردهای نامناسب اسم و ضمایر را تصحیح کنید ، و همچنین بین فرم های مالکیت و جمع تفاوت قائل شوید.

  • سوالات آیتم های موجود در یک لیست، از شما می خواهد که استفاده های نامناسب از نقطه گذاری (کاما و نقطه ویرگول) را برای جدا کردن آیتم ها از یکدیگر در یک لیست تصحیح کنید.

 

  • سؤالات مربوط به عناصر غیر محدودکننده و پرانتزی ، از شما می خواهد که به طور صحیح از قوانین نگارشی (کاما ، پرانتز ، خط تیره) استفاده کنید تا عناصر جمله ی محدودکننده و پرانتزی را تنظیم کنید ، همچنین مواردی را بشناسید و تصحیح کنید که در آنها عناصر جمله محدود کننده یا ضروری به طور نامناسب از هم جدا شده اند.

  • سوالات مربوط به نگارش غیر ضروری از شما می خواهند که علائم یا قوانین نگارشی غیر ضروری در یک جمله را تصحیح کنید.

مطالب مرتبط

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

پنج نکته برای غلبه بر ترس از آیلتس

برای اونکه این ترس از بین بره، فقط یک راه‌حل وجود داره- تمرین کردن. تمرین کردن اعتماد به نفس رو بالا می‌بره و به شما یاد میده در صورتی‌که یک یا دو سوال رو از دست دادین، چه طوری خودتون رو جمع و جور کنین؛ یعنی چه جوری ادامه داده و به سوالات دیگه پاسخ بدین. ...

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT