مشاوره رایگان 02145328

Oxford Collocations Dictionary For Students of English

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Oxford Collocations Dictionary For Students of English

The Oxford Collocation Dictionary به شما نشان میدهد که کدام کلمات باهم می آیند. بعضی ترکیب کلمات پر تکرار تر از سایرین هستند. این کتاب از طریق مثال نحوه استفاده از هم آیند هارا به شما نشان میدهد.

Oxford Collocations Dictionary For Students of English دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع