Graded Exercises In English

دانلود کتاب Graded Exercises In English

کتاب Graded Exercises In English یکی از کتاب های پرفروش برا ی زبان آموزان سطح متوسط و پیشرفته ای است که نیاز به تمرین اضافی در کنار کلاس های خود دارند. 

این کتاب به عنوان مکمل در کلاس های مبتنی بر دستور زبان و نوشتاری بسیار ایده آل است و یکی از منابع خودآموز نیز به حساب می آید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter