Improving Vocabulary Skills

دانلود کتاب Improving Vocabulary Skills

کتاب Improving Vocabulary Skills، ویرایش چهارم، به مشکلی که بسیاری از زبان آموزان با آن مواجه هستند، پاسخ میدهد؛ آنها کلمات زیادی بلد نیستند. این کتاب به شما کمک میکند تا به 300 کلمه ی مهم و اجزای کلمه مسلط شوید. شما این کلمات را در زمینه های مختلف و جالب میبنید و از آنها استفاده میکنید. مطمئن باشید که اگر به صورت جدی روی مطالب این کتاب کار کنید، دانش واژگانی تان افزایش پیدا میکند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter