Natural English Collocations

دانلود کتاب Natural English Collocations

مجموعه ی (collocations) بر اساس موضوع مرتب شده است. موضوع مورد علاقه تان را انتخاب کنید! لزومی نیست که در صفحات به ترتیب خاصی پیش روید. اگر بعضی موضوعات برای شما مفید نیستند نیازی به تکمیل همه ی صفحات نیست. بهتر است یک یا دو صفحه را در روز پیش ببرید و لغات آن را به خاطر بسپارید تا اینکه با سرعت همه صفحات را تکمیل کنید. پاسخ تمرین ها را میتوانید در انتهای کتاب ببینید. این کتاب همچنین دارای فهرست موضوعی است تا به شما کمک کند صفحات مفید تر را پیدا کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter