Grammar In Use Basic

دانلود کتاب Grammar In Use Basic

کتاب Grammar In Use ریموند مورفی پرفروش ترین منبع دستور زبان و تمرین جهانی برای زبان آموزان انگلیسی در سطح متوسط (B1-B2) است. این کتاب مخصوص خودآموزی است اما برای فعالیت های گرامری اضافی در کلاس درس هم مناسب است.

ویرایش پنجم آن به صورت کتاب چاپی و الکترونیکی همراه با فایل صوتی برای یادگیری در حرکت نیز در دسترس است. این کتاب همچنین شامل تمرینات تعاملی و فایل صوتی جامع برای کمک به مهارت های شنیداری و تلفظ هم میشود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter