Practice Makes Perfect English Verbs

دانلود کتاب Practice Makes Perfect English Verbs

مهارت های انگلیسی خود را با این راهنمای پرفروش افعال انگلیسی، تقویت کنید. دانستن زمان و دلیل استفاده از افعال خاص میتواند گیج کننده باشد. این کتاب که به راحتی میتوان از آن استفاده کرد، هرچیزی که برای درک کامل افعال انگلیسی باید بدانید را توضیح میدهد. مثال های بیشمار و واضح و تمرین های این کتاب به شما کمک میکند تا مهارت های انگلیسی تان را تقویت کنید و از انتخاب فعل مناسب هر موقعیت اطمینان کسب کنید. با راهنمایی های این کتاب در کوتاه ترین زمان بر افعال انگلیسی مسلط خواهید شد. ویرایش سوم Practice Makes Perfect English verbs به شما کمک میکند که: متوجه شوید چه زمان و چرا از زمان های مختلف افعال استفاده کنید، چگونگی عملکرد افعال را از طریق مثال های روزمره مختلف یاد بگیرید، با بیش از 125 تمرین جذاب نسبت به افعال آگاهی کسب کنید، با پرسش های سرگرم کننده ی اپلیکیشن در حرکت هم درس بخوانید و مهارت های موردنیاز برای نوشتن و صحبت به انگلیسی را کسب کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter