Headway Intermediate Student Book

دانلود کتاب Headway Intermediate Student Book

فعالیت‌های بیشتر را برای تمرین‌های بیشتر فراهم می‌کند، تمرین‌هایی که با محتوای Student's Book تناسب دارد. دارای فعالیت‌های گسترده در کنار گرامر بیشتر و تمرینات واژگان مرتبط با عنوان بخش برای گسترش یادگیری زبان‌آموز است. تسک‌های روزمره‌ی انگلیسی، فرصت‌های بیشتری را برای تمرین انگلیسی حقیقی و مرتبط فراهم می‌کند. بخش‌های مرور به زبان‌آموز این امکان را می‌دهد تا خود را تست کند و ببیند چه‌ مقدار را می‌تواند به‌‌ یاد آورد. کلید پاسخ به دانشجویان اجازه می‌دهد تا پاسخ‌های خود را بررسی کرده و پیشرفت درسی خود را بررسی کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter