برنامه کلاسهای آنلاین

English Pronunciation in Use Intermediate

دانلود کتاب English Pronunciation in Use Intermediate

کتاب پرفروش English Pronunciation in Use یک کتاب مرجع و تمرینی جامع است که برای خودآموزی یا کار در کلاس درس مناسب است. 60 بخش آسان این کتاب، به همه ی زمینه های تلفظ از جمله تک صداها، استرس کلمات، گفتار پیوسته، و لحن میپردازند. هر بخش با مطالب صوتی در طیف وسیعی از لهجه ها، موجود بر روی سی دی صوتی یا نوار کاست، پشتیبانی میشود. یک بخش تکمیلی مرجع هم واژه نامه ای از اصطلاحات تخصصی، تلفظ اعداد و نام های جغرافیایی و تمرینات سرگرم کننده برای نماد های آوایی و جفت های کمینه ای (کلمات مشابه) را ارائه میدهد. سی دی رام با انواع مختلفی از فعالیت های تعاملی تکمیلی برای تقویت تلفظ های ارائه شده در کتاب، و آزمون، بررسی پیشرفت، بازی و نمودارهای متحرک دهان به زبان آموزان نشان میدهد که چطور تک صداها را بسازند. زبان آموزان همچنین میتوانند صدای خود را ضبط کرده و تلفظشان را با یکی از نمونه های ارائه شده مقایسه کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter