Advanced Learners Grammar

دانلود کتاب Advanced Learners Grammar

Longman Advanced Learner's Grammar منبع ارزشمندی برای همه دانش آموزان سطح بالا است، به خصوص کسانی که برای امتحاناتی مانند Cambridge ESOL CAE و CPE آماده میشوند. آزمودن تشخیصی نشان میدهد که دانش آموزان دقیقا باید روی چه چیزی تمرکز کنند، در حالیکه انواع تسک های CAE\CPE دانش آموزان را با قالب امتحانات آشنا میکنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter