Elementary Vocabulary

دانلود کتاب Elementary Vocabulary

کتابی همپا با کتاب های Intermediate Vocabulary و Advanced Vocabulary and Idioms. این کتاب برای زبان آموزان سطح مقدماتی طراحی شده است تا واژگان خود راروی تعداد بسیار بالایی از موضوعات تمرین کرده و بسنجند. این کتاب به گونه ای طراحی شده که ساده و آسان  و شامل تمرینات متنوعی است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter