Focus On Vocabulary 1

دانلود کتاب Focus On Vocabulary 1

Focus on Vocabulary 1 یک کتاب درسی واژگان مبتنی بر تحقیق است که زبان آموزان سطح متوسط تا فوق متوسط را به صورت عملی برای درک واژگان پر تکرار مثل آنهایی که در رمان ها، روزنامه ها، فیلم ها و محیط های اجتماعی و محل کار استفاده میشوند، آماده میسازد. زبان آموزان انگلیسی از طریق گزیده ای از مطالب متداول و تمرینات خوب، روی واژگان پر تکرار تمرکز میکنند – 504 کلمه در کل. هر فصل برای کمک به دانش آموزان جهت درک کامل واژگان جدید، مجموعه ای از تمرینات معنی کلمات، کلمات هم خانواده و کلمات هم نشین را ارائه میدهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter