Active Vocabulary General and Academic Words

دانلود کتاب Active Vocabulary General and Academic Words

کتاب Active Vocabulary برای همراهی با یک کتاب ریدینگ در سطح دو ریدینگ طراحی شده است. مطالب شامل کلمات هردو گروه جنرال و موضوعات آکادمیک  میشود. طراحی بصری چهار رنگ که نشانه های تصویری را با کلمات پیوند میدهد، یادگیری واژگان را آسان می سازد. تمرینات تعاملی به خوانندگان این فرصت را میدهد تا با کلمات بازی کنند و با قرار دادن آنها در شرایط شخصی، یادگیری را تسهیل میکند. هر متنی از واژگان ارائه شده ی قبلی در یک محتوای جدید استفاده میکند تا خوانندگان ارتباط زیادی با کلمات جدید برقرار کنند. فلش کارت هایی در انتهای کتاب برای تمرین قرار داده شده اند. این کارت ها برای افرادی مناسبند که علاقه مند به افزایش دانش واژگانی خود هستند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter