World English Intro Student Book

دانلود کتاب World English Intro Student Book

World English، یک مجموعه‌ی چهار مهارتی جدید و مهیج انگلیسی عمومی است که از مطالب، تصاویر و فیلم‌های National Geographic برای آموزش زبان مورد نیاز زبان‌آموزان برای موفقیت در زندگی روزمره استفاده می‌کند. این مجموعه بر اساس اهداف یادگیری واضح و عملی ساخته شده که از طریق موضوعات و مطالب آموزشی مناسب ارائه می‌شود. این مجموعه‌ی مبتنی بر شایستگی، از افراد، مکان‌ها و زبان واقعی برای مرتبط ساختن زبان‌آموزان به جهان حقیقی استفاده می‌کند.​

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter