Landmark 1 Intermediate Work Book

دانلود کتاب Landmark 1 Intermediate Work Book

Landmark، یک دوره‌ی انگلیسی عمومی در دو سطح است که تشخیص می‌دهد که زبان ‌آموز در سطوح Intermediate و Upper-Intermediate دارای زمینه‌ی خوبی در زبان انگلیسی است. Landmark براساس آنچه دانشجویان می‌دانند طراحی شده و آن‌ها را تشویق می‌کند تا دانش خود را به طور مستمر و پیگیر مرور کرده و ارزیابی کنند که چگونه می‌توانند از این دانش استفاده کنند. در عین حال، Landmark سطح تسلط، دقت و اعتماد به نفس زبان‌آموز را توسعه می‌دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter