Join in 2 Teacher Book

دانلود کتاب Join in 2 Teacher Book

هر درس از یک فُرمت واضح و آسان پیروی می‌کند که فرصت‌های زیادی را برای لیسنینگ زبان انگلیسی طبیعی و تمرین‌های گروهی در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد. قسمت Conversation Strategy در هر بخش، دانشجویان را وادار می‌سازد تا قبل از اینکه خودشان تمرین کنند، به ویژگی‌های انگلیسی گفتاری که توسط خود انگلیسی زبان در مکالمه به ‌کار می‌رود، توجه کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter