Contemporary Topics Level 2

دانلود کتاب Contemporary Topics Level 2

چهارمين و جدیدترین نسخه‌ی Contemporary Topics، در رويكرد مورد نظر خود برای توسعه‌ی مهارت‌های مطالعاتی و مهارت‌های آكادميك لیسنینگ، گسترش خوبی پیدا کرده است. این کتاب که حول سخنرانی‌های واقعی دانشگاهی طراحی شده، دانشجو را از طریق فعالیت‌هایی با ترتیب و توالی دقیق در مهارت‌هایی همچون یادداشت ‌برداری، تمرکز کردن، گوش دادن فشرده و ساخت واژگان راهنمایی می‌کند. همچنین این کتاب به دانشجو کمک می‌کند تا علائق خود را ارزیابی کرده و مسیرهای شغلی احتمالی را کشف کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter