مشاوره رایگان 02145328

New American Stream line Advanced Work Book

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

New American Stream line Advanced Work Book

کتاب New American Streamline ترکیبی از گفتارعامیانه، بهمراه موقعیت های روزمره و تمرینات گسترده برای تقویت هر چهار مهارت اصلی است تا به دانشجویان در کسب مهارت کافی برای صحبت کردن به زبان انگلیسی کمک کند.

هر یک از سه سطح (Departures, Connections, and Destinations) را می توان بصورت مستقل یا بصورت یکپارچه استفاده کرد.

New American Stream line Advanced Work Book دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع