برنامه کلاسهای آنلاین

New American Stream Line Advanced Student Book

دانلود کتاب New American Stream Line Advanced Student Book

کتاب New American Streamline ترکیبی از گفتارعامیانه، بهمراه موقعیت های روزمره و تمرینات گسترده برای تقویت هر چهار مهارت اصلی است تا به دانشجویان در کسب مهارت کافی برای صحبت کردن به زبان انگلیسی کمک کند.

هر یک از سه سطح (Departures, Connections, and Destinations) را می توان بصورت مستقل یا بصورت یکپارچه استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter