برنامه کلاسهای آنلاین

New American Stream Line Beginner Student Book

دانلود کتاب New American Stream Line Beginner Student Book

کتاب New American Streamline ترکیبی از گفتار عامیانه، بهمراه موقعیت های روزمره و تمرینات گسترده برای تقویت هر چهار مهارت اصلی است تا به دانشجویان در کسب مهارت کافی برای صحبت کردن به زبان انگلیسی کمک کند.

هر یک از سه سطح (Departures, Connections, and Destinations) را می توان بصورت مستقل یا بصورت یکپارچه استفاده کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter