The Express Picture Dictionary Activity Book

دانلود کتاب The Express Picture Dictionary Activity Book

The Express Picture Dictionary for Young Learners از همان فُرمت فرهنگ لغت تصویری آکسفورد برای محتوای خود استفاده می‌کند: یک تصویر بزرگ حاوی واژگان در یک موقعیت خاص، تصاویر کوچکی که با کلمات همراه می‌شود، تصاویر کوچکی که همه از تصویر بزرگ گرفته شده است. هر فصل، دو صفحه است که تصاویر کوچک و کلمات اطراف تصاویر بزرگ، به شکل نعل اسب است. در دیکشنری تصویری آکسفورد، تصاویر بزرگ یک صفحه‌ی کامل در مقابل صفحه‌ی تصاویر کوچک و کلمات است. در The Express Picture Dictionary for Young Learners، تصاویر بزرگ در مرکز و بالا قرار دارند.

این بدان معنی است که صحافی کتاب از وسط تصاویر بزرگ عبور می‌کند که کمی ناجور است، اما قطعاً به‌ دردتان می‌خورد. بیشتر تصاویر، اکشن ‌محور هستند. تصاویر موجود در بسیاری از فرهنگ ‌نامه‌های تصویری، مبهم هستند، اما تصاویر این دیکشنری، دقیق و واضح می‌باشد. کتاب فعالیت این دیکشنری، بزرگ، رنگارنگ، جذاب و سرگرم ‌کننده است. هم خود دیکشنری و هم کتاب فعالیت آن، هر دو دارای نمایه‌ی واژگان هستند. فهرست واژگان این دیکشنری، شامل تلفظ آوایی بین‌ المللی برای هر کلمه است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter