English File Advanced Work Book

دانلود کتاب English File Advanced Work Book

نسخه‌ی سوم کتاب English File، پشتیبانی بیشتری از معلمان و زبان ‌‌آموزان می‌کند. Teacher’s Book این مجموعه، نکات و ایده‌های اضافی را در اختیار مدرسان زبان قرار می‌دهد. iTools با فعالیت‌های Student's book ،Workbook و Teacher’s Book، روی صفحه‌ی کامپیوتر و به‌ شکل تعاملی، زندگی را به کلاس درس شما می‌آورد. iTutor به دانشجویان این امکان را می‌دهد تا در صورتی‌ که درسی را از دست بدهند، بعدها آن را دوباره مرور کنند. دانش ‌آموزان می‌توانند صداها، کلمات و جملات را در متن یاد بگیرند و تمرین کنند -و هر کجا که می‌روند- Pronunciation App را با خود همراه داشته باشند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter