Sound Patterns of Spoken English

دانلود کتاب Sound Patterns of Spoken English

این یک کتاب مقدماتی نیست: برای استفاده‌ی بیشتر از آن، خواننده باید کمی با علم زبان ‌شناسی آشنا باشد و در نتیجه، باید اصول اولیه‌ی آواشناسی و واج‌ شناسی را بداند. آثار بسیاری وجود دارد که این اصول، به‌ شکل واضح در آن‌ها ارائه می‌شود و این یک تلاش غیرضروری است تا از آنچه می‌دانیم، دوباره استفاده کنیم.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter