Lonely Planet Farsi Persian Phrasebook

دانلود کتاب Lonely Planet Farsi Persian Phrasebook

فارسی‌ زبان‌ها زمانی بخشی از یک خانواده‌ی قبلیه‌ای به نام ایرانی‌ها بودند، قبایل چادرنشینی که سرزمین اصلی‌شان، جلگه‌های اوراسیایی جنوب روسیه بود. فارسی ‌زبان‌ها مهاجرت خود را به خاورمیانه در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح شروع کردند و در 1500 سال، نخستین امپراطوری جهان را تاسیس کردند که در سرتاسر خاورمیانه گسترش پیدا کرد و زبان فارسی کهن، به‌عنوان زبان اصلی‌شان انتخاب شد.

برای قرن‌ها، زبان فارسی زبان این تمدن باقی مانده است. این زبان به گروه ایرانی-هندی‌ها متعلق بوده که بخشی از خانواده‌ی زبانی هند و اروپایی‌ها را شکل می‌دهند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter