تماس سریع

Exploring Grammar In Context

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Exploring Grammar In Context

کتاب Exploring Grammar In Context به 5 بخش تقسیم شده است:

بخش A: استفاده از زمان‌ها در متن

درس‌های این بخش، بر استفاده‌های گوناگون از زمان‌های اصلی در متن‌های نوشتاری و گفتاری تمرکز دارد.

بخش B: استفاده از افعال Modal در متن

درس‌های این بخش، اشکال افعال Modal را در متن‌های نوشتاری و گفتاری متفاوت توضیح می‌‌دهد. درس‌ها همچنین اشکالی را توضیح می‌دهد که به‌شکل سنتی، تحت عنوان افعال Modal در نظر گرفته نمی‌شود.

بخش C: انتخاب ساختارها در متن

در این بخش، ساختارهای گرامری که در استفاده و عملکرد با هم در تضاد هستند، توضیح داده می‌شود. درس‌ها معانی و اثراتی را برای کاربران توضیح می‌دهد وقتی یک ساختار به‌جای ساختار دیگر انتخاب می‌شود.

بخش D: اسم در متن

در این بخش، ساختارهای گوناگون، برخی آشنا و برخی کمتر آشنا، با تمرکز بر تفاوت‌ها و تضادها در اشکالی بررسی می‌شود که از آن‌ها استفاده می‌شود.

بخش E: کشف گرامر شفاهی در متن

درس‌های این بخش، جنبه‌هایی از گرامر را کشف می‌کند که احتمالاً در متن‌های گفتاری یافت می‌شود. تاکید بر افزایش آگاهی با تمرین و استفاده از اشکال است. برخی زبان ‌آموزان ممکن است نخواهند از برخی اشکال گرامر شفاهی استفاده کنند یا فرصت انجام این کار را نداشته باشند، اما مهم است که اثرات و عملکردهای این انتخاب‌ها درک شود.

Exploring Grammar In Context دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع