Nexus Work Book

دانلود کتاب Nexus Work Book

کتاب کار Nexus Work Book، چهار هدف اصلی دارد:

  • توسعه‌ی پیشنهادات ارائه شده در کتاب درسی خود برای ساماندهی فرایند یادگیری
  • ارائه‌ی تمرین‌های بیشتر زبانی ارائه شده در کتاب درسی خود
  • معرفی و تمرین واژگان و نکات گرامری مرتبط
  • ارائه‌ی کار بیشتر در زمینه‌ی نوشتن، تلفظ و ثبت‌ نام

تمرینات را می‌توان در کلاس یا طبق تکالیف تعیین شده انجام داد و یک کلید پاسخ نیز در اختیار شما قرار داده شده تا بتوانید خودتان، تمرین‌های‌تان را اصلاح کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter