Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs

دانلود کتاب Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs

همه زبان ها عباراتی دارند که به طور دقیق قابل فهم نیستند، بنابراین نمی توان آنها را با اعتماد به نفس به کار برد. آنها مبهم و غیر قابل پیش بینی هستند . حتی اگر معنای تمام واژگان در آن عبارت را بدانید و ساختار دستوری آن را کاملاً متوجه شوید، ممکن است که معنای واقعی آن عبارت گیج کننده باشد. یک لغت یا یک جمله از این دست، اصطلاح نامیده می شود. فرهنگ لغات Dictionary of American Idoms and Phrasal Verbs مجموعه ای از این واژگان یا جملات می باشد. برخی از آنها در سایر اشکال زبان انگلیسی هم به کار برده می شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter