تماس سریع

Longman Pronounciation Dictionary Study Guide

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Longman Pronounciation Dictionary Study Guide

این راهنمای مطالعه برای برای کمک به دانشجویان برای استفاده بهتر از دیکشنری Longman pronunciation طراحی شده است. هدف تمرینات و فعالیت ها در کتاب راهنما کمک به آشنا کردن استفاده کنندگان با قواعد استفاده شده در دیکشنری و دادن تمرین برای شناسایی و نقل قول دامنه‌ای از تلفظ های انگلیسی و جلب توجه به ویژگی‌های بارز زبان گفتاری انگلیسی است. همچنین کلید کامل برای خودآموزی موضوعی هم آماده شده است. و هدف آن پیشرفت دانشجویان زبان انگلیسی، معلمان زبان انگلیسی، (بومی و غیربومی زبانان) و دانشجویانی است که دوره های اصلی آواشناسی را کار می کنند.

Longman Pronounciation Dictionary Study Guide دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع