مشاوره رایگان 02145328

The Oxford English Grammar

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

The Oxford English Grammar

کتاب The Oxford English Grammar اساساً برای انگلیسی ‌زبان‌ها و افرادی است که از انگلیسی به ‌عنوان زبان نخست خود استفاده می‌کنند. این یک گزارش جامع از انگلیسی امروزه است که عمدتاً بر روی انواع استاندارد انگلیسی آمریکایی و بریتیش متمرکز است، اما به گونه‌های غیراستاندارد نیز اشاره دارد و از تاریخچه‌ی زبان، برای توضیح ویژگی‌های انگلیسی امروزی استفاده می‌کند. این کتاب، توصیفی از زبان ارائه می‌دهد و هدف آن، تجویز کردن نیست و از لحاظ پوشش ‌دهی برای انگلیسی ‌زبان‌ها، بی‌نظیر است. این کتاب نوشته شده تا در دسترس افراد غیرمتخصص باشد، اما دانشجویان زبان انگلیسی و شاخه‌های مرتبط نیز آن را ارزشمند خواهند یافت. این کتاب به ‌عنوان یک اثر مرجع عمل می‌کند و می‌تواند به ‌عنوان یک کتاب درسی مورد استفاده قرار گیرد. هر فصل با فهرست مطالب و خلاصه‌ای از فصل ارائه می‌شود. ممکن است بخواهید یک فصل را کامل بخوانید یا از بخش‌های خاصی استفاده کنید. واژه ‌نامه‌ی انتهای کتاب، توضیحات مختصری در مورد اصطلاحاتی ارائه می‌دهد که مکرر در کتاب استفاده شده است.

The Oxford English Grammar دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع