Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

دانلود کتاب Idioms and Phrasal Verbs Intermediate

این کتاب می تواند به شما کمک کند تا ضرب ‌المثل‌ها و افعال مرکب را که در سطح متوسطه و پیشرفته به آن نیاز دارید را یاد بگیرید این کتاب بخشی از سری کتابهای Oxford word skills می باشد.

Idioms and Phrasal Verbs Intermediate لغات، و مهارت های یادگیری لغات دانشجویان را بهبود می بخشد. ارائه کوتاه و واضح و فرصت های زیاد برای تمرین به دانشجویان اعتماد به نفس استفاده از لغات جدید را می‌دهد. وجود میانگین ۸۰ درس در هر سطح دامنه وسیعی از موضوعات و موقعیت های روزانه را پوشش می‌دهد. تمرینات اضافی و فعالیت‌های محاوره ای درCD وجود دارد.  

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter