تماس سریع

Common Mistakes In English

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Common Mistakes In English

کتاب Common Mistakes in English پس از اشاره به بیش از ۵۵۰ نمونه از خطاهای بارز و معمول (برای مثال، واژه‌هایی که اغلب با هم اشتباه گرفته می‌شوند، نادرست استفاده می‌شوند، یا با حرف اضافه‌ی نادرست به کار می‌روند)، آن خطاها را تصحیح می‌کند و توضیحی می‌دهد که به یادگیرندگان کمک کند خودشان مرتکب این خطا نشوند. این کتاب منبعی است فوق ‌العاده با ارزش برای یادگیرندگانی که به «درست ادا کردن» همیشگی شوق وافر دارند.

  • نسخه‌ی درست ۵۵۰ خطای بارز و رایج را به همراه توضیحات ارائه می‌دهد.
  • به‌ طور کامل برای هماهنگی با استفاده‌ی امروزی از زبان انگلیسی بروز شده است.
Common Mistakes In English دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع