Touchstone2 Work Book

دانلود کتاب Touchstone2 Work Book

کتاب touch stone همراه با viewpoint یک برنامه ی انگلیسی شش سطحی بر پایه تحقیق و مطالعه از مجموعه نوشته های انگلیسی کمبریج است. touch stone یک برنامه ی درسی متشکل از مجموعه لغات که دانشجویان را مطمئن می سازد که زبانی را یاد می‌گیرند که افراد واقعاً از آن استفاده می کنند. فعالیت‌ها شامل تمرکز بسیار زیاد بر یادگیری مقایسه‌ای، تمرین شخصی سازی شده، و ساختار تشویق یادگیرنده است هر کتاب تقریباً شامل ۹۰ ساعت مطالب آموزشی در ۱۲ درس موضوع محور همراه با دستور زبان اضافی و تمرین تلفظ است که به ویرایش دوم آن افزوده شده است. کتاب touch stone 2 در سطح بالاتری از آغاز استانداردهای بین المللی توصیف توانایی زبان CEFR قرار دارد. (A1_A2)

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter