Touchstone1 Student Book

دانلود کتاب Touchstone1 Student Book

touch stone یک برنامه ی درسی متشکل از مجموعه لغات که دانشجویان را مطمئن می سازد که زبانی را یاد می‌گیرند که افراد واقعاً از آن استفاده می کنند. فعالیت‌ها شامل تمرکز بسیار زیاد بر یادگیری مقایسه‌ای، تمرین شخصی سازی شده، و ساختار تشویق یادگیرنده است هر کتاب تقریباً شامل ۹۰ ساعت مطالب آموزشی در ۱۲ درس موضوع محور همراه با دستور زبان اضافی و تمرین تلفظ است که به ویرایش دوم آن افزوده شده است. کتاب دانشجوی سطح یک درابتدای CEFR A1 است. ( استاندارد بین المللی برای توصیف توانایی زبانی).

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter