English Collocation in Use Intermediate

دانلود کتاب English Collocation in Use Intermediate

هم نشینی و هم آوایی که به معنای ترکیب طبیعی لغت است، به لغات انگلیسی که با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند اشاره دارد. نیاز است که Collocation را یاد بگیرید زیرا به شما کمک خواهد کرد تا زبان انگلیسی را به روشی طبیعی تر و صحیح تر صحبت کنید و بنویسید. اگر در مورد نوشتن تکالیف خود صحبت کنید یا بگویید ممکن است دایی ام مرد بلندی باشد، احتمالاافراد متوجه منظور شما خواهند شد اما زبان شما غیرطبیعی به نظر می‌رسد و شاید گیج‌ کننده باشد. ایا منظور شما این بود که قد داییتان دو متر است یا منظورتان این بوده که او مقام مهمی در دولت یا در تجارت دارد؟ همچنین یادگیری Collocationها به شما کمک خواهد کرد تا دامنه ی  لغات انگلیسی خودتان را افزایش دهید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter